Yhdistyksen seminaarissa puhuttiin taloudesta ja työelämän muutoksesta
Yhdistyksen seminaarissa puhuttiin taloudesta ja työelämän muutoksesta
Sanotaan ettei kesä tule ilman Eläkesäätiöyhdistyksen kevätseminaaria. Tiedä häntä, mutta 42 vuoteen ei tätä uskomusta... » Lue lisää
Eläkesäätiöiden ja -kassojen vakavaraisuus erittäin hyvällä tasolla

Alkuvuoden sijoitustuottojen laskusta huolimatta eläkesäätiöiden ja -kassojen keskimääräinen vakavaraisuus oli maaliskuun lopussa erittäin hyvällä tasolla, 35,0 prosenttia. Työeläkevakuutusyhtiöiden keskimääräinen vakavaraisuus oli vastaavasti 25,8 prosenttia.

Myös riskiperusteinen vakavaraisuus oli eläkesäätiöillä ja -kassoilla hyvä 2,4, ilmenee Finanssivalvonnan 1.7.2016 julkaisemista tiedoista: www.finanssivalvonta.fi/tiedotteet

Eläkesäätiöiden ja -kassojen työeläkevarojen tuotto vuodelta 2015 oli keskimäärin 4,9 prosenttia ja vastaavasti työeläkevakuutusyhtiöiden 5,0 prosenttia.Tuottoja pidettiin varsin volatiivin vuoden päätteeksi suhteellisen hyvinä.     

Yksittäistä vuotta tärkeämpää on kuitenkin tarkastella työeläkelaitosten tuottoja pidemmällä aikavälillä. Vuosituotto ajalla 1998 – 2015 on eläkesäätiöillä ja -kassoilla keskimäärin 6,1 %.Tuotto on työeläkealan korkein. Työeläkevakuutusyhtiöllä tuotto on keskimäärin 5,4 % ja julkistenalojen eläkevakuuttajilla 5,8 %.  

Tiedot työeläkevakuuttajien tilinpäätös- ja tuottotiedoista löytyvät Työeläkevakuuttajat TELAn sijoitustilastoista: 

www.tela.fi/tuottoyhteenvedot

 

 

 

Työeläkesektorin vakavaraisuusasteen nousu katkesi, mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla
Työeläkesektorin keskimääräinen vakavaraisuus laski maaliskuun 2016 lopussa 26,3 prosenttiin (31.12.2015: 28,6 %), mutta säilyi edelleen hyvällä tasolla,... » Lue lisää
Fivan esitys siirtyvästä vakavaraisuuspääomasta 1.7.2016 alkaen 26,3 prosenttia
Finanssivalvonta on esittänyt, että sosiaali- ja terveysministeriö vahvistaisi siirtyvän vakavaraisuuspääoman määräksi 1.7.2016 alkaen 26,3 %... » Lue lisää
Eläkesäätiö- ja eläkekassalakien kokonaisuudistus eteni loppusuoralle
Hanke eläkesäätiö- ja eläkekassalakien uudistamiseksi eteni loppusuoralle, kun sosiaali- ja terveysministeriön asettama työryhmä antoi 8.2.2016 ehdotuksensa... » Lue lisää
Fiva antoi työeläkeyhtiöille uudet ohjeet asiakasyritystensä työkyvyn ylläpitotoiminnan rahoittamisesta
Finanssivalvonta on katsonut tarpeelliseksi antaa työeläkeyhtiöille uudet työkyvyttömyysriskin hallintaa koskevat määräykset ja ohjeet.  Tarkoituksena on... » Lue lisää